Skip to Content

Category Archives: Genel

Şevket BAYRAKCI

Written on Aralık 9, 2011 at 00:39, by

  Şevket BAYRAKCI Mekanın Cennet Olsun Babacım.

Şevket BAYRAKÇI

Written on Aralık 6, 2011 at 10:18, by

01.12.2011 Tarihinde aramızdan ayrılarak Yüce Allah’ın Rahmet’ine nail olan babamız Şevket Bayrakçı’nın Değerli Ruhuna EL-Fatiha…

Yasin Suresi

Written on Aralık 6, 2011 at 09:37, by

“Yasin Suresi” dinlemek için tıklayınız. Bismillâhirrahmânirrahîm (1) Yâsîn (2) vel kur’ânil hakîm(hakîmi) (3) inneke le minel murselîn(murselîne) (4) alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin) (5) tenzîlel azîzir rahîm(rahîmi) (6) li tunzire kavmen mâ unzire âbâuhum fe hum gâfilûn(gâfilûne) (7) lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fe hum lâ yu’minûn(yu’minûne) (8) innâ cealnâ fî a’nâkıhim aglâlen fe hiye ilel ezkâni Read more...

Mülk Suresi (Tebareke)

Written on Aralık 5, 2011 at 20:02, by

Mülk Suresi (Tebareke) ( Dinlemek için tıklayınız. ) Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm (1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli sey’in kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel aziyzül gafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min füturin (4) sümmerciil basare Read more...